YLG มอบเงิน ให้สถาบันประสาทวิทยา ซื้ออุปกรณ์เพื่อสู้ภัย COVID-19

1,344

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 YLG Group มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท  ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อนำไปสมทบทุนซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงลดการใส่เครื่องช่วยหายใจและลดการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะใช้กับผู้ป่วย Covid-19 โดยมี ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.