หมวดหมู่: News

Gold Picks, News
News Digest : ราคาทองคำไม่รับข่าว ปธ.เฟด ชี้แม้เงินเฟ้อพุ่งแต่ไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ย

News Digest : ราคาทองคำไม่รับข่าว ปธ.เฟดชี้แม้เงินเฟ้อพุ่งแต่ไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ย