GoldFocus : ชี้หากราคาวิ่งทะลุ$1875 มีโอกาสแตะ $1900

0 343

 Gold Focus: InterGold (02.02) : ราคาทองคำยังคงวิ่งแบบไม่เลือกทาง และเกาะอยู่ในกรอบเล็กบริเวณ 1,850-1,875 ดอลลาร์

กลยุทธ์ในช่วงนี้ : เน้นการเก็งกำไรระยะสั้นตามกรอบดังกล่าว และหากราคาทองคำวิ่งทะลุ 1,875 ดอลลาร์ไปได้ มีโอกาสที่ราคาทองจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องถึง 1,900 ดอลลาร์

ส่วนในทางของปัจจัยพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่กำลังมาถึงมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อราคาทองคำค่อนข้างมาก ดังนั้นราคาทองคำอาจจะเลือกเคลื่อนตัวออกข้างจนกว่าจะถึงข่าวสำคัญ

ขอบคุณข้อมูล : InterGold

Leave A Reply

Your email address will not be published.