วันนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เกือบ 5,000 ราย

1,284

มาติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 29 พ.ค.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 4,803 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 2,101  ราย และจากเรือนจำ 2,702  ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศอยู่ที่ 120,916  ราย มีผู้เสียชีวิต 34 ราย

ส่วนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ไวรัส โควิด-19 เว็บไซต์ราชกิจจนุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม

โดยให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ภายในวันที่ 20 ก.ย.65 แต่ให้พิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชำระหนี้คืนประกอบด้วย

สำหรับวงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท จะนำไปใช้ใน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1.เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ

รวมทั้งการปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

2.เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง วงเงิน 3 แสนล้านบาท

3.ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้นการลงทุน และการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท

ไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก จากรายงานของ worldometers พบว่าขณะนี้มีจำนวน 170,123,482 ราย เพิ่มขึ้น 3,837 ราย  เสียชีวิต 3,537,497 ราย เพิ่มขึ้น 416 ราย

 โดยสหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากสุด 34,022,657 ราย เสียชีวิต 608,961 ราย ตามมาด้วย อินเดีย ติดเชื้อรวม 27,719,431  ราย เสียชีวิตรวม 322,384 ราย ขณะที่บราซิล มาเป็นอันดับ 3 ติดเชื้อรวม จำนวน 16,392,657  ราย เสียชีวิตรวม 459,171 ราย ส่วนประเทศที่ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตมาสุดวันนี้คือ เม็กซิโก ติดเชื้อรวม 2,408,778 รายเพิ่มขึ้น 3,056 ราย เสียชีวิตรวม 223,068 ราย เพิ่มขึ้น 411 ราย

ขณะที่ เกาหลีใต้ มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม +533 ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวม 139,431 ราย และมีผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น  5 ราย  รวมเป็น 1,951 ราย ขณะที่จีน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมเป็น 91,061 ราย อยู่อันดับ 98 ของโลก ขณะที่ไทย ล่าสุดอยู่ที่ อันดับ 83 มีผู้เสียชีวิตรวม 954 ราย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.